ThinkstockPhotos-506594508
ThinkstockPhotos-72967530
ThinkstockPhotos-487855111
ThinkstockPhotos-183926600

Om oss

unnamed (1)

Lena Nilsson, har en bakgrund som undersköterska och säljare. Lena är utbildare och pedagog och arbetar som hälsokonsult coach och NLP-practitioner.

unnamed

Tommy Nilsson, har en bakgrund som byggnadsingenjör, ombudsman och kommunalråd. Tommy är utbildare och pedagog som har arbetat mycket med ledarskarp och gruppeutveckling. Vi arbetar gemensamt med gruppeutveckling och ledarskap.

 

Hälsogrepp är ett företag som arbetar med människors välbefinnande samt grupputveckling och ledarskap i form av processutveckling.
Vi är utbildade i vuxenpedagogik och har dessutom gått ett flertal fristående kurser inom ovanstående områden. Vi arbetar i nätverk med andra företag och kan därförr också erbjuda annat.

 

Vad kan vi erbjuda?

Hälsogrepps verksamhet inriktar sig bland annat på att utveckla gruppen och arbetslaget på företaget. Vi arbetar med teambuilding genom grupputveckling ledarskap, självkännedom. mm.
Vi arbetar också med företagets värdegrundsarbete företagskultur. CSR och mycket annat. Vi vänder oss framför allt till små och medelstora företag. Men vi kan också arbeta med större företag i specifika områden.

 

Våra andra arbetsområden är:

  • Coaching
  • Bowenterapi som är en lättare självläkningsmassage
  • Mental träning